วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

Seminar on Flood Risk Management during Crisis due to Climate Change by KMUTNB and DHI (June 2023)

 

 ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ร่วมกับ จังหวัดนครสวรรค์ และ DHI A/S ประเทศเดนมาร์ก

ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ
 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสุดขั้วเพื่อระงับเหตุภาวะฉุกเฉินจากสถานการณ์ที่มีความผันผวนขั้นรุนแรงของสภาพภูมิอากาศ

โดยหัวข้อย่อยงานสัมมนาใน 3 วัน ดังนี้

วันที่ 28 มิ.ย. 2566 ณ ห้องน้ำเอก โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์
หัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสุดขั้วเพื่อระงับเหตุภาวะฉุกเฉินจากสถานการณ์
ที่มีความผันผวนขั้นรุนแรงของสภาพภูมิอากาศ”

วันที่ 29 มิ.ย. 2566 ณ ห้องน้ำเอก โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์
หัวข้อ “การพยากรณ์น้ำท่วมที่แม่นยำลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ำในประเทศไทยที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

วันที่ 30 มิ.ย. 2566 ณ ห้องสุทธิดา โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์
หัวข้อ “การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม MIKE+ เพื่อจำลองการเกิดน้ำท่วม 2 มิติ”


ส่วนกิจกรรมในแต่ละวันมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 28 มิ.ย. 2566 ณ ห้องน้ำเอก โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์
09:00 - 09:30 น. ลงทะเบียน
09:30 – 10:00 น. กล่าวต้อนรับ โดย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 
10:00 – 11.00 น. การบริหารนโยบายสู่ปฏิบัติการขั้นสุดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11:00 – 12:00 น. การบริหารจัดการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ต่อภาวะฉุกเฉินสถานการณ์น้ำ 
โดย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหาร 
13:00 – 14:00 น. การคาดการณ์น้ำล่วงหน้าเพื่อการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินสถานการณ์น้ำ 
โดย ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ
14:00 – 15:00 น. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทย ของ DHI โดย Mr. Oluf Jessen, รองประธานฝ่ายพัฒนาระหว่างประเทศ DHI A/S
15.00 – 16.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หมายเหตุ: ดำเนินรายการโดยสถานีโทรทัศน์ Thai PBS


วันที่ 29 มิ.ย. 2566 ณ ห้องน้ำเอก โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์
09:00 - 09:30 น. ลงทะเบียน
09:30 – 09:40 น. กล่าวต้อนรับ แนะนำ DHI A/S โดย Dr. Jesper Dørge ผู้อำนวยการ DHI A/S
09:40 - 10:30 น. การบริหารจัดการน้ำที่รองรับกรณีน้ำท่วมน้ำแล้งในไทย โดย วิทยากรรับเชิญจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
10:30 – 11:00 น. แนวคิดการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก (Earth Observation) เพื่อเสริมศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วม โดย วิทยากรรับเชิญจาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
11:00 – 11:30 น. การใช้งานข้อมูลตรวจวัดน้ำแบบ real time ร่วมกับเครื่องมือการจัดการน้ำ ในสภาวะภัยพิบัติ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย วิทยากรรับเชิญจาก กรมชลประทาน
11:30 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 13:30 น. แบบจำลอง MIKE Powered by DHI และ แบบจำลอง MIKE+ การสร้างแบบจำลองบูรณาการ 1 และ 2 มิติ เพื่อการจัดการน้ำท่วมโดย Pierre Hovelt ผู้จัดการฝ่ายขายแบบจำลอง MIKE Powered by DHI และ Thomas Telegdy ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ แบบจำลอง MIKE+ ระดับโลก
13:30 – 14:00 น. การใช้ข้อมูล Earth Observation เพื่อติดตามสถานะของแหล่งน้ำทั่วประเทศไทยและระบุพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมและภัยแล้งโดย  Laura Comeau/Jakob Luchner, ผู้จัดการโครงการด้านทรัพยากรน้ำ DHI A/S
14:00 – 14:30 น. ตัวอย่างเทคโนโลยีป้องกันน้ำท่วมในเมืองใหญ่ - อัพเดทระบบคาดการณ์น้ำท่วม SMART TUNNEL กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดย Katherine Brown หัวหน้าโครงการทรัพยากรน้ำ DHI มาเลเซีย
14:30 – 15:00 น. ระบบพยากรณ์สมุทรศาสตร์สำหรับประเทศไทย – แบบจำลอง 3 มิติ ครอบคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย โดย Juan Savioli หัวหน้าโครงการทะเลและชายฝั่ง DHI มาเลเซีย
15:00 – 16:00 น. สรุปประเด็น ตอบข้อซักถาม และกล่าวขอบคุณโดย ดร. สมชาย ชนวัฒนา และ Dr. Jesper Dørge


วันที่ 30 มิ.ย. 2566 ณ ห้องสุทธิดา โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์
08:30 - 09:00 น. ลงทะเบียนฝึกอบรม แนะนำการติดตั้งโปรแกรมแบบจำลอง และลิขสิทธิ์ในการฝึกอบรม
09:00 – 16:00  น. ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์บูรณาการ 1 และ 2 มิติ สำหรับจำลองการเกิดน้ำท่วม MIKE+ 2D Overland flow (มีพักรับประทานอาหารว่างระหว่างการฝึกอบรมช่วงเช้า บ่าย และพักรับประทานอาหารกลางวัน)


การลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา ไม่มีค่าใช้จ่าย
กรุณาลงทะเบียนผ่าน google form 
โดยสแกน QR code ด้านล่าง 
(หรือคลิกรูป QR) 
ลงทะเบียนภายในวันที่ 26 มิ.ย. 2566


สแกน QR ข้างบน หรือคลิกที่รูป QR ด้านบนหรือใช้ link ด้านล่างนี้ เพื่อลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ขอให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนวันอบรม ดังนี้

1) อุปกรณ์ “คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค” สําหรับฝึกอบรมใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์
2) เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยมือถือของตนเองระหว่างการฝึกอบรม (และต้องมีการโหลดไฟล์
แบบฝึกหัด ขนาดไฟล์รวมกันประมาณ 60 MB) โน้ตบุคที่ใช้แนะนําให้ใช้ OS เป็น Windows 11 Pro, version 22H2 (64 bit) ซึ่งได้รับการทดสอบแบบ Fully support สําหรับใช้กับแบบจําลอง MIKE+ เวอร์ชั่น 2023
3) ดาวน์โหลดและติดตั้งแบบจําลอง MIKE+ 2023 Update 1 สําหรับการฝึกอบรมตามคําแนะนําในเว็บ https://www.mikepoweredbydhi.com/download/mike-2023 เนื่องจากการโหลดและติดตั้งแบบจําลอง MIKE+ มีขนาดไฟล์ค่อนข้างใหญ่มาก จึงแนะนําให้โหลดไฟล์ติดตั้งไว้ล่วงหน้า (แบบ Demo) ก่อนการเข้าร่วมฝึกอบรม


สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาร่วมงานที่ โรงแรม
ทางผู้จัดงานได้จัดให้มีการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)


ให้สแกน QR สำหรับเข้าประชุมด้วย Zoom หรือจะคลิกที่รูปเพื่อเข้า Link ประชุม หรือใช้ link ด้านล่าง


สถานที่จัดงานสัมมนา คลิกแสดงแผนที่ google

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
วราภรณ์ บูรณะอัตม์ (เมย์) มือถือ 081 648 6334 หรือ ปริยาภัทร จายานะ มือถือ 090 983 2122
Email: may@dhigroup.com Line id: may_varaporn

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

การทำ Loop Flow ใน MIKE Hydro Basin

 ในบทความนี้จะนำเสนอการตั้งค่าแบบจำลอง MIKE Hydro Basin ให้สามารถจำลองการไหลแบบ Loop ได้


เป็นที่รู้กันว่าแบบจำลอง MHB เป็นแบบจำลองที่จำลองการไหลทางเดียว

และเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสร้างลำน้ำที่มีลักษณะเป็นการไหลวนเป็น Loop แบบจำลองจะฟ้อง Error

ซึ่งตรงนี้เป็นข้อจำกัดของแบบจำลอง MHB หรือ สมดุลน้ำทั่วไป


ในอดีตกรณีที่ต้องการจำลองการไหลวนใน MHB จะมีการแนะนำให้ใช้ Water User 

ในการดึงน้ำออกจากท้ายน้ำและส่งคืนน้ำเข้าที่ต้นน้ำ โดยทำคู่ไปกับการใช้ Script 

เข้ามาควบคุมปริมาณน้ำทึ่ดึงออกและส่งคืนให้เท่ากัน

จะเห็นว่าส่วนที่ยากในการทำงานข้างต้นคือการเขียน Scriptเข้ามาควบคุม


อย่างไรก็ตามในแบบจำลอง MHB version ตั้งแต่ 2022 เป็นต้นมา ได้มี feature เพิ่มเติม

โดยมี Control Rule เพิ่มเข้ามา ทำให้การตั้งค่าการไหลวนข้างต้น ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเขียน Script อีกต่อไป


รูปด้านล่าง เป็นตัวอย่างการตั้งค่าแบบจำลองอย่างง่าย เพื่อทดสอบการตั้งค่า ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น


ในตัวอย่างที่ทดสอบการตั้งค่าการสูบน้ำย้อนกลับประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

- ลำน้ำ 1 เส้น

- อ่างเก็บน้ำ ใช้ค่า Default ทั้งหมด โดยจะมีระดับเก็บน้ำระหว่าง 534-540 ม. และเริ่มต้นที่ 540

- Water user 1 ทำการบังคับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำที่ 10 cms

- Water user 2 เป็นตัวส่งน้ำคืนไปทางเหนืออ่างเก็บน้ำ ควบคุมให้มีค่า 0 cms หากระดับน้ำในอ่างสูงกว่า 539 ม. และมีค่า 10 cms เมื่อระดับน้ำในอ่างต่ำกว่า 538 ม.

- Water user 3 เป็นตัวดึงน้ำออกจากท้ายน้ำของอ่าง ตั้งค่าสอดคล้องกับ Water user 2 โดยหากระดับน้ำในอ่างสูงกว่า 539 จะดึงน้ำออก 0 cms และหากระดับน้ำต่ำกว่า 538 จะดึงน้ำออก 10 cms


จาก Water user 2 และ 3 จะเห็นว่าเป็นคู่ Water user ที่ถูกเพิ่มเข้ามา เพื่อจำลองการไหลวนของน้ำในระบบ เทียบได้กับการสูบน้ำกลับ โดยตัวอย่างนี้ ตั้งค่าให้เริ่มมีการสูบจากท้ายน้ำกลับไปยังต้นน้ำที่อัตรา 10 cms เมื่อระดับน้ำในอ่างน้อยกว่า 538 เมตร


อย่างไรก็ตาม ปริมาณการสูบน้ำที่จะเกิดขึ้นได้จริง อาจไม่เท่ากับที่ตั้งค่า ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณน้ำที่มีในช่วงเวลาต่างๆด้วย แต่หากมีน้ำเพียงพอ การสูบน้ำจะเป็นไปตามที่ตั้งค่า


รูปด้านล่าง แสดงการตั้งค่า Sensor เพื่อตรวจสอบระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ สำหรับใช้กับ Coltrol rule รูปด้านล่างแสดงตัวอย่างการตั้งค่าใน Control rule สำหรับ Water User 2 ซึ่งเป็นจุดส่งน้ำคืนไปต้นน้ำ โดยจะมี 2 เกณฑ์ คือกรณีระดับน้ำสูงกว่า 539 และต่ำกว่า 538ส่วนรูปด้านล่าง แสดงผลคำนวณ ซึ่งในกรณีที่ช่วงแรก Return Flow (เส้นน้ำเงิน) มีแค่แค่ 5 cms เกิดจากความตั้งใจในการทดสอบค่า Water demand ของ Return Flow ว่าหากมีการกำหนดค่าที่น้อยกว่า Retrun Flow ของจุดนั้น จะส่งผลอย่างไร และพบว่า แม้ Control จะกำหนดให้ส่งน้ำคืน 10 cms แต่ด้วยน้ำไม่พอ การคำนวณก็ให้ค่าเท่ากับปริมาณน้ำที่มีเท่านั้น ซึ่งถือว่าถูกต้องสุดท้ายสำหรับผู้ที่สนใจสามารถ Download ไฟล์ Model Setup ที่ใช้ทดสอบการคำนวณนี้

ไปดูตัวอย่างการตั้งค่านี้ได้วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

DHI Thailand User Group Meeting 2022 แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำ รับมือความท้าทายสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

DHI Thailand User Group Meeting 2022ในปีนี้ DHI และ สสน. ได้ร่วมกันจัดประชุมในวันที่

28 - 29 มิถุนายน 2565

โดยเป็นการจัดประชุมแบบผสมทั้งการประชุมแบบเข้าร่วมที่ รร รามาการ์เดนส์

และการเข้าร่วมประชุมแบบ online ผ่าน Zoom application รวมถึง

การถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่อ online ทาง Facebook

รับชมวีดีโอบันทึกการบรรยายในงานสัมมนา


ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้เข้าร่วมบรรยายหลากหลากหลาย

ที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมบรรยาย


โดยภาพรวมของการบรรยายมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ

ที่สอดคล้องกับการแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน


รูปหมู่จากในงานสัมมนา


การบรรยายในงานสัมมนา และไฟล์ประกอบการบรรยายประกอบไปด้วย 

(กรณีที่ผู้บรรยายอนุญาติให้เผยแพร่ได้) จะมี link ให้โหลดไฟล์ดำเนินรายการ (ระบบ online) โดย นางสาววราภรณ์ บูรณะอัตม์ ผู้ประสานงาน DHI ประเทศไทย
และนางสาว กวินธิดา ปิ่นทอง เป็นผู้ดำเนินรายการภายในงาน


กล่าวเปิดงาน โดย Project Director Nordic, Marine & Coastal, DHIบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนจากประสบการณ์และมุมมองของสสน.

โดย ดร. สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)DSS (operational and planning) Climate resilience in global, regional scale and Thailand 

โดย Mr. Oluf Zeilund Jessen, รองประธานฝ่ายพัฒนาระหว่างประเทศ DHI เดนมาร์ก
โดย นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนแม่บท สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
โดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดย นายสถิตย์ จันทร์ทิพย์ นักพัฒนาแบบจำลอง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

โดย Mr. Pierre Hoevelt, MIKE Sales Manager Asia Pacific
โดย Mr. Jakob Luchner, Water Engineer DSS expert, DHI Denmark Early warning system forecasts river plastic flows to oceans

the Global Partnership on Marine Litter (GPML)

โดย Nicola Balbarini, Head of Water Resources Operations • International Development – DHI Denmarkวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

MIKE + (River) - แบบฝึกอบรมด้วยตนเอง สำหรับการจำลองการไหลในลำน้ำ เบื้องต้น

เนื้อหาในนี้จะแนะนำแบบจำลอง MIKE + ในส่วนของการใช้งานกับ River เป็นหลัก

เนื้อหาแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนต้นจะแนะนำแบบจำลอง MIKE + ก่อน และจะตามด้วยแบบฝึกหัดสำหรับการเริ่มใช้งาน MIKE +


ด้านล่างนี้เป็นการอธิบายถึงแบบจำลอง MIKE +

แบบจำลอง MIKE + ถือเป็นแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมาใหม่โดย DHI

โดยการพัฒนาขึ้นมาบนโปรแกรมใหม่ ชื่อ MIKE + แทนที่การใช้โปรแกรมเดิมคือ MIKE Zero

ทั้งนี้แบบจำลองใน MIKE + จะประกอบไปด้วยแบบจำลองการไหลแบบ 1 และ 2 มิติ เป็นหลัก

โดยแบบจำลอง 1 มิติ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาแทนแบบจำลอง MIKE Urban, MIKE 11, MIKE Hydro River และ MIKE Flood

ทั้งนี้แบบจำลอง MIKE Urban และ MIKE 11 ถูกหยุดพัฒนาต่อเนื่อง และเลิกทำการตลาดไปแล้ว

ส่วน MIKE Hydro River และ MIKE Flood จะหยุดการพัฒนาและเลิกทำการตลาดในอนาคตต่อไป หลังจาก MIKE + มีการพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานได้สมบูรณ์แล้ว

โดยปัจจุบัน (version 2022 update1) MIKE + เหลือเพียงส่วนต่อยอดด้านการพัดพาตะกอนเท่านั้นที่รอการพัฒนาเพิ่มเติม คาดการว่าจะเสร็จในปี 2023

ดูวีดีโอ แนะนำ MIKE + รวมถึงการเปลี่ยนผ่านจาก MIKE 11 และ MIKE Hydro River มาสู่ MIKE +


ส่วนนี้ขอแนะนำแบบฝึกอบรมด้วยตนเองในรูปแบบ Self-Pace Course 

ของ The Academy by DHI รูปแบบการฝึกอบรมด้วยตนเองเลขที่ 634 

https://training.theacademybydhi.com/cstart/course/634

ทั้งนี้โดยให้ลงทะเบียนเป็นผู้รับการฝึกอบรมก่อนที่ 

https://training.theacademybydhi.com/start/op/signup 

หลังจากนั้นจึงเลือกคอร์สการฝึกอบรมที่ 634 ตามที่ให้ link ไว้ข้างต้น


พื้นที่ศึกษาที่ใช้เป็นตัวอย่างในการฝึกอบรมเป็นแม่น้ำ Sesupe ส่วนที่อยู่ในประเทศลิทัวเนีย

ทั้งนี้ไฟล์ข้อมูลและตัวอย่างสำหรับการฝึกอบรมให้โหลดจาก Self-Pace Course 

ที่แนะนำให้ลงทะเบียนไว้สำหรับคอร์ส 634 

โดยเมื่อดำเนินการเรียนรู้ไปตามขั้นตอนต่างๆ 

จะมีทั้งวีดีโอนำเสนอความรู้พื้นฐาน สอนการทำแบบจำลองในภาพรวม 

และให้ link สำหรับการโหลดข้อมูลเพื่อทำแบบฝึกหัด 

และวีดีโอสอนการทำแบบฝึกหัดแบบทีละขั้นตอน


การฝึกอบรมนี้แบ่งออกเป็น 5 Module 

และมีการแนะนำวิธีการตั้งค่า VDO และการติดตั้งโปรแกรมแบบจำลองไว้ด้วย

Module ทั้ง 5 ประกอบด้วย


Module 1 – ขั้นตอนเริ่มต้น

การสร้าง project ใหม่, ทำความเข้าใจ user interface และการซ้อนภาพพื้นหลัง
Module 2 – ชลศาสตร์ (การคำนวณไหล)

การสร้างเส้นลำน้ำ, นำเข้าข้อมูลหน้าตัดลำน้ำ, ตั้งค่าฝายและกำหนดข้อมูลขอบเขต

Module 3 – อุทกศาสตร์ (การคำนวณ น้ำฝน-น้ำท่า)

สร้างลุ่มน้ำย่อย, ตั้งค่าแบบจำลองน้ำฝนน้ำท่า และ การเชื่อมโยงกับลำน้ำModule 4 – การรันแบบจำลอง

ตั้งค่าการเก็บผลคำนวณ, การสอบทานแบบจำลอง, กำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับการคำนวณ และการรันแบบจำลองModule 5 – ผลของแบบจำลอง

ตรวจสอบผลที่ได้จากแบบจำลอง และทำความเข้าใจ log ไฟล์
อย่างไรก็ตาม ได้มีการถอดขั้นตอนการฝึกอบรม 

สรุปออกมาเป็นคู่มือประกอบการฝึกอบรม

ให้ download ได้จาก link นี้


สำหรับผู้สนใจสามารถติดตาม

วีดีโอแนะนำการใช้งาน Self-pace ในการฝึกอบรมการใช้งาน MIKE+ 

ที่ได้ดำเนินการกันไปในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Zoom และในห้องประชุม
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

การโหลดข้อมูลสภาพอากาศและทะเล MetOcean จากเว็บให้บริการข้อมูลของ DHI

 วันนี้ขอเสนอเว็บไซด์ของ DHI ที่ให้บริการข้อมูล

สภาพอากาศ และ ทะเล


โดยภายในเว็บนี้จะมีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำแบบจำลองทางทะเลได้มากมาย


โดยมีข้อมูลที่ให้บริการโดยมีค่าใช้จ่าย และ บางข้อมูลก็สามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรี


โดยตัวอย่างวันนี้จะแสดงการโหลดข้อมูลสภาพอากาศ (ฟรี) เป็นตัวอย่างการใช้งาน


เริ่มต้นให้เข้าเว็บไซด์

https://www.metocean-on-demand.com/#/main


แล้วลงทะเบียน เพื่อให้มี Account ให้เรียบร้อย การลงทะเบียนก็เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเท่านั้น

(ผมจะข้ามขั้นตอนนี้)


จากนั้นเมื่อเข้าเวบ พร้อมกับ login เรียบร้อยแล้ว และซูมมาบริเวณอ่าวไทย จะได้ดังรูปจากนั้นให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการข้อมูล ในกรณีนี้จะใช้ปุ่มวาง Marker (สีเขียว)


จากนั้น คลิกไปยังตำแหน่งที่ต้องการข้อมูล จะทำให้ได้ค่าพิกัดตำแหน่งนั้นขึ้นมา
หรือหากทราบพิกัดที่ต้องการ ก็สามารถกรอกตัวเลขลงไปได้เลย


จากนั้นที่ช่อง Dataset ให้เลือกข้อมูลที่ต้องการ โดยจะเห็นว่าหากเราลงพิกัดตำแหน่งแล้ว ชุดข้อมูลในนี้จะมีให้เลือกเฉพาะชุดข้อมูลที่มีในพื้นที่นี่เท่านั้น และในตัวอย่างนี้จะเลือกข้อมูลที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (Global Met...)


เมื่อเลือกชุดข้อมูลแล้ว จะสามารถกดปุ่ม Extract ได้ โดยระบบจะขึ้นวันเวลาที่มีข้อมูลยาวนานที่สุดให้
แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงให้สั้นลงได้หากต้องการ


หลังกดปุ่ม Extract ให้รอสักพัก จะมีหน้าต่างแจ้งว่าข้อมูลพร้อมแล้ว จะสามารถกดปุ่ม Add to cart ต่อได้เมื่อ Add to cart แล้วคลิกที่ Go to cart ต่อจะได้หน้าต่างดังนี้
ตัวอย่างนี้ได้เลือกข้อมูลแบบ dfs0 เพิ่มเติมด้วย
จากนั้นให้คลิกที่ Proceed to check out


จะได้หน้าต่างสรุปข้อมูลที่เราต้องการ
จากนั้นให้คลิก Check out
หากมีค่าใช้จ่าย จะมีหน้าต่างทำเรื่องชำระเงิน แต่ตัวอย่างนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ถือว่าเสร็จเรียบร้อย


หลังจากนั้นให้รอสักพัก เราจะได้ Email จาก DHI ที่มี link ให้โหลดข้อมูลที่สั่งไว้ข้างต้น
(ข้อสังเกต บางครั้ง Email อาจเข้าไปอยู่ใน Junk ก็ได้ ให้ตรวจสอบให้ดี)
ไฟล์ที่ได้จะเป็น zip เมื่อแตกออกมา ตัวอย่างนี้จะได้ไฟล์ข้อมูลสภาพอากาศ (dfs0) ดังรูปด้านล่าง


จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่า หากต้องการข้อมูลนี้ เราก็สามารถไปโหลดที่หน้าเวบของ NCEP ได้เองเช่นกัน
แต่ลัษณะข้อมูลที่ได้จาก NCEP มักจะได้มาแบบ 1 ไฟล์ ต่อ 1 เวลา แต่มีข้อมูลครอบคลุมทั้งโลก
ซึ่งจะต่างกับกรณีนี้ที่ 1 ไฟล์ได้ทุกเวลาที่ต้องการ แต่ได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

นี่ก็เป็นอีกทางเลือก ในการโหลดข้อมูลเพื่อมาใช้กับแบบจำลองครับ